[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์จัดการความรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 

  
ชื่อ - นามสกุล :
ดร.ธีรพงษ์ สารแสน
ชื่อเล่น :
-
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ
หน้าที่ :
CEO
ที่อยู่ :
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ
Telephone :
089646954
Email :
-
กลุ่ม / แผนก :
CEO

สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
511 หมู่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ